Avís legal

/Avís legal
Avís legal2019-02-19T09:50:40+00:00

AVÍS LEGAL IDENTIFICACIÓ DE HORTA ESPORTIVA AIE

HORTA ESPORTIVA AIE és una societat espanyola amb domicili social al carrer Feliu i Codina 27-29, 08031-Barcelona, C.I.F. V63893440.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació sense l’autorització prèvia i expressa de l’empresa. Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mig, dels continguts d’aquest website (incloent textos, dades, gràfics, sons, vídeos, logotips), sense el previ i exprés consentiment de HORTA ESPORTIVA AIE tret que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a l’empresa per la legislació vigent. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

GARANTIES I RESPONSABILITATS

HORTA ESPORTIVA AIE no garanteix l’accés continu als continguts de la seva pàgina Web, ni l’absència de virus i/o altres components nocius en el website o en els seus servidors, ni tampoc la seva correcta visualització o descàrrega que pot veure’s impedida, dificultada o interrompuda per factors o circumstàncies alienes a l’empresa. L’empresa no es responsabilitza de possibles danys o perjudicis produïts per interferències, interrupcions o desconnexions en el sistema que siguin aliens al seu control ni tampoc de possibles danys causats en el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari) com a conseqüència de l’accés a la website. Per tant, l’accés a la nostra pàgina Web i la navegació per la mateixa es fa sota la responsabilitat de l’usuari. HORTA ESPORTIVA AIE no assumeix cap tipus de responsabilitat pels continguts dels enllaços de tercers als quals es faci referència en la Web.

DURADA I MODIFICACIÓ

L’entitat es reserva el dret a modificar i/o actualitzar els termes i condicions establerts en aquesta Web així com els seus continguts. De manera que la vigència temporal d’aquestes condicions quedarà limitada al temps de la seva exposició.

FUR APLICABLE

Per a qualsevol controvèrsia o reclamació procedent o relacionada amb aquestes condicions d’ús, HORTA ESPORTIVA AIE i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, HORTA ESPORTIVA AIE i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). Si alguna de les estipulacions compreses en aquestes condicions d’ús és declarada il·legal, nul·la o declarada inaplicable per decisió judicial, la resta de les estipulacions seguiran en ple vigor i efecte.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A l’efecte del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), HORTA ESPORTIVA AIE informa a l’Usuari, que quants dades personals faciliti en qualsevol moment i de forma voluntària a la nostra empresa o als nostres empleats, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota responsabilitat de HORTA ESPORTIVA AIE i seran tractats amb l’exclusiva finalitat de gestionar la nostra relació comercial amb vostè i per a remetre-li informació sobre aquells productes i serveis en els quals vostè pugui trobar-se interessat. Vostè podrà exercitar en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició tal com estipula la LOPD, escrivint a la nostra seu social:

HORTA ESPORTIVA AIE FELIU CODINA 27-29
08037-Barcelona
Telf/Fax: 934276479

També pot exercitar aquests drets a través de la següent adreça de correu electrònic: hortaesportiva@hortaesportiva.cat indicant la referència <>. Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors sol·licitem a l’Usuari que ens comuniqui, el més aviat, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Mesures de seguretat

Li informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats, tot això, conforme a l’establert en l’Article 9 de la LOPD i en el Capítol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el nou Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades personals.

Com posar-se en contacte amb nosaltres per als seus comentaris i preguntes

Estem a la seva total disposició per a respondre a les seves preguntes, preocupacions o comentaris referents a la nostra empresa, els nostres productes, el nostre lloc Web o la nostra política de privacitat.

Els oferim les següents formes de posar-se en contacte amb nosaltres:

HORTA ESPORTIVA AIE FELIU CODINA 27-29
08037-Barcelona
Telf/Fax: 934276479
e-mail: hortaesportiva@hortaesportiva.cat