CAMPUS 2023


NOTA: Aquesta informació està subjecta a possibles canvis segons les indicacions i restriccions sanitàries i/o governamentals.


Torns

TORN 1 (27 de juny al 1 de juliol) PLACES ESGOTADES
TORN 2 (4 al 8 de juliol) PLACES ESGOTADES
TORN 3 (11 al 15 de juliol) PLACES ESGOTADES
TORN 4 (18 al 22 de juliol) PLACES ESGOTADES
TORN 5 (25 al 29 de juliol) PLACES ESGOTADES
TORN 6 (29 d’agost al 2 de setembre) PLACES ESGOTADES


Preus per torn (bonificable fins el 90%)


Horari

De 9 a 13h i de 15 a 17h.

 • Es pot escollir matí o matí i tarda amb el serveis addicionals.
 • La entrada i sortida es farà per la porta exterior d’accés al pavelló (C/ Feliu i Codina).
 • No podrá marxar cap nen/a sol sense el permís del pare, mare o tutor.

Edats

De 3 a 17 anys.


Servei d’acollida

Entrega: Porta exterior accés pavelló.

Recollida: Recepció del centre.

De 8 a 9h. De 13 a 14h.


Servei de menjador

Cuina pròpia i menús especials per intoleràncies i/o al·lèrgies.

De 13:00 a 15:00h.


Grups

Del mateix any de naixement, o un any per sobre/sota.

Els grups seran d’un màxim de 12 infants.

En cas que no hi hagi alguna franja horària o servei que no hi hagi un mínim de 12 inscripcions, la direcció es reserva l’opció de poder anul·lar l’activitat i/o servei en cas que no hi hagi el mínim d’inscripcions.


> Descarrega aquí tota la informació relativa al campus <

_

AUTORITZACIÓ I CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE

_

AUTORITZACIÓ D’ÚS DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL

_

MESURES DE PREVENCIÓ E HIGIENE COVID19

_

PREGUNTES FREQÜENTS 

_

MENÚ 

_

ACTIVITATS TORN 6


Documentació necessària

Per tal de formalitzar el procediment d’inscripció s’haurà d’adjuntar i enviar per correu els següents documents complimentats a gestionscampus@hortaesportiva.cat:

Procediment d’inscripció al campus:

 • Foto del DNI del pare, mare o tutor
 • Foto de la targeta sanitària de l’infant
 • Foto del carnet de vacunes de l’infant (en cas de no disposar-ne, certificat mèdic on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents)

Sol·licitud de monitor de suport:

 • Certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat emès per un centre d’atenció a persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya

Com fer la inscripció (a partir del 25 d’abril)

 1. Presencialment a la recepció del CEM Horta.
 2. Documentació necessària: targeta sanitària, carnet de vacunes, DNI del pare/mare o tutor posant com assumpte el nom i cognoms de l’infant a qui va adreçada la inscripció.
 3. Cal omplir: dades personals, qüestionari mèdic, autorització de dades i autorització d’imatges.

Beques (En cas de sol·licitar-les)

 • Si sol·licites beca, ho hauràs de marcar degudament al procediment d’inscripció.
 • Les dates de sol·licitud són del 23 d’abril al 23 de maig.
 • Caldrà que vinguis a la recepció amb el codi IDALU i nosaltres et donarem un codi PIN per poder tramitar l’ajut.
 • Per poder tramitar l’ajut és imprescindible que prèviament tinguis la inscripció al campus realitzada.
 • La tramitació i informació dels ajuts la trobaràs al següent enllaç
 • Hauràs de fer la inscripció al campus i assegurar la plaça a les activitats, torns, i horari desitjats marcant la opció de demandant d’ajut, abans de fer la sol·licitud d’ajut econòmic.
 • La sol·licitud d’ajut econòmic la formalitzaràs per mitjà de l’Oficina Virtual de Tràmits municipal, recorda que prèviament hauràs d’haver realitzat la inscripció al campus.
 • Per tal de realitzar la sol·licitud d’ajut econòmic, et serà imprescindible disposar del codi IDALU de l’infant que opta a l’ajut. Aquest és el codi únic que identifica l’alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC).
 • Hauràs de facilitar el codi IDALU a la recepció del centre i a canvi et facilitarem un codi PIN, amb aquestes dades podràs omplir el formulari d’ajut econòmic.
  • Recorda que un cop fet aquest tràmit no hi ha marxa enrere, si no tens clar si vols fer la inscripció de l’infant en el nostre o un altre campus espera’t, ja que no tindràs opció a canviar-ho.
 • Serà imprescindible indicar l’activitat, torn i horari per al qual es sol·licita la beca. Recorda que aquests hauran de coincidir amb l’activitat, torn i horari de la plaça que s’ha reservat en la inscripció.
 • Podràs consultar el codi IDALU a través d’aquest opcions:
 • Dates d’interès:
  • Període de sol·licitud de beques: del 23 d’abril al 23 de maig
  • Publicació de llistat provisional de beneficiaris d’ajut: 30 de maig
  • Període de reclamacions: del 31 de maig al 14 de juny
  • Publicació de llistat definitiu de beneficiaris d’ajut: 20 de juny
 • Més informació a https://www.barcelona.cat/vacances/

CODIS BEQUES: 


Monitoratge de suport per a la inclusió

 • L’ajuntament de Barcelona ofereix la possibilitat de reforçar l’equip de monitoratge, per atendre aquells infants que per la seva discapacitat presentin especials dificultats d’inclusió, entre aquestes funcions no s’inclourà oferir una atenció de caràcter sanitari.
 • Els infants o joves majors de 6 anys hauran de reunir els següents requisits:
  • Residir i estar empadronats a la ciutat de Barcelona.
  • Aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat emès per un centre d’atenció a persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.
 • Excepcionalment, es podran valorar sol·licituds d’infants de 0 a 6 anys que aportin el dictamen acreditatiu de les necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) o per professionals de CDIAP, EIPI, EEAEN o CSMIJ.
 • Serà imprescindible adjuntar a la sol·licitud el certificat oficial de reconeixement de la discapacitat de l’infant o –en el seu defecte i per a infants d’entre 0 i 6 anys– el dictamen corresponent emès pels ens anteriorment esmentats.
 • Recorda que per a que Horta Esportiva pugui fer la sol·licitud de monitoratge de suport serà molt important tenir en compte el següent:
  • Realitza la inscripció marcant la opció, marca la inscripció com a sol·licitant de monitoratge de suport, i aporta la documentació necessària dins del termini establert, que va del 27 d’abril al 27 de maig.

Pagament

 • En cas de fer la inscripció sense sol·licitud d’ajut econòmic hauràs d’abonar el 100% de la totalitat dels torns escollits.
 • Com a sol·licitant d’ajut podràs comprovar que no hauràs d’abonar cap quantitat a compte, es realitzarà el pagament del diferencial entre l’ajut atorgat i el preu de l’activitat quan s’hagi resolt la sol·licitud.

Devolucions

 • En cas d’estar interessat/da en cancel·lar la inscripció, s’aplicarà segons el nombre de dies un protocol per al retorns econòmics.
  • Amb 15 o més dies d’antelació es retornarà el 100%
  • Amb menys de 15 dies, es retornarà el 75%
  • Una vegada començat el torn només es podran fer retorns amb justificant mèdic, i en aquest cas serà del 100% de la part no gaudida.

Cancel·lacions

 • Sempre que Horta Esportiva hagi de cancel·lar la inscripció per els següents motius es farà un retorn 100% de la part no gaudida, o compensarà en altres serveis existents.
  • Interrupció de l’activitat un cop iniciada degut al confinament del grup per un cas positiu Covid-19 entre els participants i/o el monitoratge.
  • Anul·lació de l’activitat abans de començar per casos positius de Covid-19 en el personal de monitoratge.
  • Impossibilitat de l’infant de participar total o parcialment en l’activitat degut a la necessitat de confinar-se per haver estat en contacte estret o haver donat positiu en Covid-19.

Apostem per la sostenibilitat

Fem del Campus un espai més sostenible, on continuem amb l’educació dels més petits pel respecte al nostre planeta tractant de reduir els nostres residus.

Aquests són els aspectes i recomanacions a tenir en compte:

  • Tracta que l’ampolla d’aigua que porteu sigui reutilitzable.
  • L’entrepà per a l’esmorzar no l’emboliquis en paper d’alumini o film. Utilitza carmanyola o embolcalls de tela.

Equip

En el Campus d’Estiu del CEM Horta hi ha un equip professional de tècnics esportius, els quals tenen la tasca de fer gaudir de totes les activitats a tots els infants del campus, a més de transmetre els valors de col·laboració amb els companys i educadors, respecte pel material i l’entorn, superació de nous reptes i hàbits d’higiene personal i de salut corporal.

Aquest equip estarà sota la coordinació i responsabilitat del coordinador del campus, a qui li podreu fer arribar qualsevol necessitat personal del vostre nen/na.


Mesures de prevenció e higiene Covid-19

Entrades i sortides:

 • Es realitzaran de forma pautada i esglaonada.
 • Es farà per la porta principal del pavelló, que dona al carrer Feliu i Codina (Ja que dona garanties de zona amplia i directe).
 • Demanem ordre i responsabilitats als pares.

Mesures higièniques:

 • Participants
  • Reforç de les saboneres de la instal·lació i en cada inici i final d’activitat serà obligatori un rentat de mans. Es realitzaran de forma educativa com una part més integrada en la sessió (continguts i objectius específics d’hàbits higiènics treballats de forma lúdica).
  • Es farà dutxa obligatòria amb sabó després de la piscina i/o al finalitzar el dia (en el cas de torn complert).
 • Equip staff
  • Protecció individual (si escau)
  • Màxima higiene.
  • Reforç higiènic i de protecció extra en el cas del personal de menjador.
 • Activitats
  • Continguts i objectius específics d’hàbits higiènics integrats en les sessions.
 • Espais
  • Treballs i zona d’activitats en grans espais: pavellons, sales grans, camp futbol i espais exteriors, garantint distancies suficients entre participants.
  • Ben ventilats (o bé perquè tenen obertures a exterior o bé per ventilació forçada incrementada).
  • Increment d’utilització de vestidors de grups per més distribució i no tenir aglomeració en espais petits.
  • Més taules i espai en la zona de menjador per garantir les distancies.
  • Neteja i la desinfecció de tots els espais amb productes específics.

Preguntes freqüents

Quin tipus de campus és?
És un campus multiesportiu, on es promouen activitats alternatives a les que es fan regularment durant l’any.

Quins esports es realitzen?
Participaran en diferents esports i jocs esportius tant en sec com a l’aigua, donant prioritat al la diversió i entreteniment dels infants per sobre la millora de la tècnica esportiva.

Quin horari té?
De 9 a 13h i de 15 a 17h. Es pot escollir entre matí o matí i tarda amb serveis addicionals.

Per on serà l’accés?
Per la porta del pavelló que dona al carrer Feliu i Codina, on estarà situada la pancarta gran del Campus.

ACOLLIDES

Què puc fer si necessito deixar al meu fill/a abans o una estona més al campus?
Existirà un servei d’acollida en format setmanal que es podrà contractar un cop feu la inscripció.
També es podrà contractar de forma puntual el dia que ho desitgeu. L’horari serà de 8:00 a 9:00h i
de 13:00 a 14:00h.

MENJADOR

Com serà el servei de menjador?
Per tal d’oferir un menjar de qualitat, es prepararà en la seva totalitat a la cuina del bar de lainstal·lació.

Amb la intenció de promoure l’òptim creixement i desenvolupament dels infants i adolescents que dinaran al menjador, el menú estarà desenvolupat per el departament de nutrició del nostre servei de salut, de Haxelia.

Com serà aquest menú?
Podràs consultar el contingut del menú en aquest espai, descarrega’l aquí.

I si l’infant té alguna intolerància i/o al·lèrgia?
Com sabem prèviament al demanar-ho en la inscripció, els encarregats de bar ho sabran i prepararan un menú especial per a intolerants i/o al·lèrgics. Els monitors de cada grup disposaran de la informació per tal de poder-ho controlar en el menjador. Els encarregats del bar situaran primer els menús amb intoleràncies i/o al·lèrgies per tal d’evitar contaminacions que es puguin produir en les entregues.

Quin horari té?
Serà 13:00 a 15:00h, en dos torns (Segons l’edat). El pimer torn estarà destinat als més petits i per tant el segon hi seran els més grans.

GRUPS

Si sé que hi haurà altres infants coneguts inscrits al campus, puc demanar que vagi amb ells?
Sí, en la inscripció hi ha un apartat d’observacions en el qual podràs anotar la preferència, es valorarà i s’intentarà respectar dins de les possibilitats existents.

ESPAIS

En quins espais es faran les activitats?
Per tal de fer les activitats al campus, es faran servir els dos poliesportius, les sales d’activitats dirigides, el camp de futbol, les piscines, i altres espais polivalents de la instal·lació.

SORTIDES

Sortiran per a fer excursions o per fora de la instal·lació?
No, les activitats sempre seran dins de la instal·lació.

HAS INSCRIT ALGUN INFANT AL CAMPUS?

HORARIS

Entrada i sortides
La porta es tancarà al haver passat 15’ des de l’hora d’apertura d’aquesta, tant de l’entrada com de la sortida.
Només es permetrà la sortida dels infants amb la persona que estigui autoritzada, si hi ha alguna novetat puntual s’haurà de fer saber al monitor/a en l’entrada per a que ho tingui en compte.

ROBA

Quin tipus de roba caldrà per les activitats en sec?
Roba esportiva (bambes, pantalons, samarreta, gorra i crema per si surten al camp de futbol).

I per a les activitats aquàtiques?
Han de portar tovallola, banyador, casquet de bany, xancletes o mitjons de piscina.

Quantes mudes s’han de portar?
És recomanable per a nens/es de 3 a 6 anys que portin muda de recanvi.

Hi ha samarreta de campus?
Sí, per poder tenir un millor control dels infants en tots els espais i que aquests/es disposin de recanvi es farà entrega de tres samarretes per campus de la talla que s’hagi marcat a la inscripció. Us avancem les mesures en cm per a que pugueu decidir quina talla es la més idònia.

ACTIVITATS

Quantes vegades faran activitats aquàtiques setmanalment?
Cada dia faran activitats a l’aigua.

Quines activitats faran en cada torn?
Podràs consultar la distribució setmanal de les activitats en aquest espai, descarrega-la aquí.

Com serà la gestió del nivell d’autonomia en el medi aquàtic?
El primer dia de cada torn es farà una prova de nivell que servirà per valorar-ho i decidir de quina manera es procedirà amb els infants en les activitats.
Si l’infant no té autonomia dins l’aigua o està en procés d’aconseguir-ho, se li adaptarà per a que pugui participar en totes les activitats, i divertir-se al mateix temps que evitem pors o situacions de rebuig en el medi aquàtic.
En els grups dels més petits, els tècnics faran l’activitat aquàtica en la piscina d’aprenentatge.

ALIMENTACIÓ

Es donarà esmorzar?
Si, donarà una porció de fruita, tot i que també podran portar l’esmorzar de casa.

Com serà el servei de menjador?
Es faran dos torns per poder coordinar-ho de la millor forma, donant prioritat sempre als més petits.
A la web i al plafó de l’entrada es podran veure també els menús setmanals.

Disposen de moments per beure?
Si, caldrà que porteu una ampolla reutilitzable d’aigua.


En cas que tinguis algun dubte que no hagis pogut resoldre et posem a disposició un correu per a que puguis contactar a campus@hortaesportiva.cat si fos necessari.

By |2023-03-13T13:56:12+00:00marzo 13th, 2023|Sin categoría|0 Comments

About the Author: