Descarrega tota la informació en aquest enllaç

Torns

TORN 1 (del 25 al 28 de juny)
TORN 2 (del 1 al 5 de juliol)
TORN 3 (del 8 al 12 de juliol)
TORN 4 (del 15 al 19 de juliol)
TORN 5 (del 22 al 26 de juliol)
TORN 6 (29 de juliol al 2 d’agost)

TORN 7 (2 de setembre al 6 de setembre)


Quin tipus d’activitats es realitzen?

La nostra proposta busca que els infants gaudeixin de la pràctica esportiva de forma diferent a la qual es realitza durant el curs escolar. Les activitats estan adaptades a les diferents edats dels participants, amb la intenció d’afavorir la diversió en el temps de lleure.

S’afavoreix la relació amb altres infants fora de l’entorn habitual, potenciant les capacitats físiques i els hàbits saludables.

La tipologia d’activitats serà dinàmica, adaptant-se a cada franja d’edat i a les necessitats dels participants.

Activitats petits

 • Jocs:es fan diferents tipus de jocs dirigits, com poden ser els relacionals, de coneixença, de cooperació, preesportius, tradicionals i d’expressió corporal amb suport musical, entre d’altres.
 • Psicomotricitat:es realitzen jocs de coordinació, gimcanes, circuits d’habilitats.
 • Tallers:dibuixos, manualitats, teatre.
 • Activitat aquàtica:jocs dirigits de familiarització amb el medi aquàtic, flotacions, immersions, sempre adaptant les necessitats i els materials de flotació per a cada infant.

Activitats grans

 • Jocs:es realitzen diferents tipus de jocs dirigits, com poden ser els de coneixença, per tal de crear un bon vincle entre els companys de grup, jocs de cooperació, de coordinació i d’expressió corporal amb suport musical.
 • Esports:es realitza una iniciació a diferents esports
 • Esports convencionals; futbol, bàsquet, vòlei, hoquei, bàdminton, entre d’altres
 • Esports no convencionals; korfball, Ultimate (frisbee), indiaca, etc.
 • Activitat aquàtica: aprenentatge diari dels diferents estils, immersions, flotacions, jocs dirigits amb material auxiliar i sense, relleus, gimcanes.

Preus per torn (bonificable fins el 90%)


Horari

De 9 a 13h i de 15 a 17h.

 • Es pot escollir matí o matí i tarda amb el serveis addicionals.
 • La entrada i sortida es farà per la porta exterior d’accés al pavelló (C/ Feliu i Codina).
 • No podrá marxar cap nen/a sol sense el permís del pare, mare o tutor.

Edats

De 3 a 17 anys. Infants nascuts entre l’1 de gener del 2005 i l’1de gener del 2021.


Servei d’acollida

L’entrega i la recollida és realitza per l’accés principal de la recepció del centre.

De 8 a 9h. De 13 a 14h.


Servei de menjador

Cuina pròpia amb menús elaborats per una nutricionista i adaptats per a intoleràncies i/o al·lèrgies.

De 13 a 15h.

Podràs consutar el menú aquí pròximament


Grups

Del mateix any de naixement, o un any per sobre/sota.

Els grups seran d’un màxim de 12 infants.

En cas que no hi hagi alguna franja horària o servei que no hi hagi un mínim de 12 inscripcions, la direcció es reserva l’opció de poder anul·lar l’activitat i/o servei en cas que no hi hagi el mínim d’inscripcions.

Com fer la inscripció (a partir del 2 d’abril)

Pas 1: Inscripció i pagament

 1. Les inscripcions es realitzan online a partir del 2 d’abril mitjançant l’enllaç que trobareu en aquesta web.
 2. Un cop hagis accedit a l’enllaç, segueix el pas a pas que t’indica l’aplicatiu. Et deixem a continuació algunes recomanacions per al procés:
  • Si ja ets usuari/a i no recordes la contrasenya, fes clic a «he oblidat la contrasenya» i rebràs les indicacions per fer una nova.
  • Et recordem que el teu usuari per accedir a l’aplicatiu és el teu DNI amb lletra.
  • Es necessari que tant els infants com l’adult que realitza la inscripció ompli la fitxa amb les dades personals i consti com a membre dins del procés.
  • Si sol·licites beca, dins del procés trobarás l’opció d’assenyalar-ho i poder finalitzar igualment la teva inscripció.
  • Veuràs que un cop que has omplert les dades dels infants i de l’adult sol·licitant, has de marcar les setmanes/torns que desitgeu. A aquesta pantalla no apareix el nom dels infants, però no pateixis, escull tots els torns que desitgis, sigui per a un infant o més d’un. A la següent pantalla trobaràs l’opció per especificar quins torns són per a cada infant.

Pas 2: Signatura de permisos i enviament de documentació

 1. Un cop has finalitzat el pas 1, serà necessari que ens facis arribar, omplir i acceptar documentació.
 2. Això ho podràs fer de forma online al mateix aplicatiu on has realitzat la inscripció a l’apartat «El meu Campus» o bé accedir mitjançant el següent enllaç: https://bit.ly/3TQy7ei De totes maneres, quan finalitzis el pas 1, rebràs un correu de confirmació i recordatori del pas 2.
  • Documentació necessària a adjuntar (admet .jpg i .pdf):
   • targeta sanitària, carnet de vacunes i DNI del pare/mare o tutor.
   • document d’al·lèrgies i diabetis si s’escau. Fes clic aquí per descarregar els documents.
  • Cal omplir i acceptar: qüestionari mèdic, autorització de dades i autorització d’imatges.

Documentació necessària

Per tal de formalitzar el procediment d’inscripció s’haurà d’adjuntar els següents documents complimentats a l’apartat «El meu Campus» de l’aplicatiu, al següent enllaç: https://bit.ly/3TQy7ei

L’aplicatiu accepta format .pdf o .jpg

 • Foto del DNI del pare, mare o tutor
 • Foto de la targeta sanitària de l’infant
 • Foto del carnet de vacunes de l’infant (en cas de no disposar-ne, certificat mèdic on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents)

Sol·licitud de monitor de suport:

 • Certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat emès per un centre d’atenció a persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya

Sol·licitud de subvencions

 • Les dates de sol·licitud són del 2 d’abril al 3 de maig.
 • Bonificat fins al 90%
 • Per poder tramitar la subvenció és imprescindible que facis abans la inscripció al campus i assegurar la plaça a les activitats, torns, i horari desitjats marcant la opció de demandant de subvenció.
 • La sol·licitud de subvenció es farà per els mitjans i procediments que s’indicaran a través del web ( https://www.barcelona.cat/vacances/)
 • Per a poder resultar beneficiari de subvenció, les persones hauran d’estar empadronades al municipi de Barcelona, inscripció́ que l’Ajuntament comprovarà directament d’ofici o Excepcions en el requisit d’empadronament:
  • Els infants amb Necessitats Educatives Especials (NEE) que estiguin empadronats fora de Barcelona però que estiguin escolaritzats a Barcelona.
  • Els infants no empadronats a Barcelona, els progenitors dels quals estiguin divorciats, i el progenitor que sol·licita la subvenció estigui empadronat a Barcelona.
 • Per tal de realitzar la sol·licitud de subvenció, et serà imprescindible disposar del codi IDALU de l’infant que opta a la subvenció. Aquest és el codi únic que identifica l’alumnat durant tota la vida acadèmica al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC).

Podreu consultar el codi IDALU de l’infant a través d’aquest enllaç ( https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?moda=1 )

 • Un cop resoltes les sol·licituds de subvencions, s’haurà de fer el pagament del diferencial entre la beca i el preu de l’activitat.
 • La subvenció la formalitzaràs per mitjà de l’Oficina Virtual de Tràmits municipal.

 • Dates d’interès:

Període de sol·licitud de beques: del 2 d’abril al 3 de maig
Publicació de llistat provisional de beneficiaris d’ajut: 15 de maig
Període d’al·legacions: 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la resolució provisional
Publicació de llistat definitiu de beneficiaris d’ajut: 10 de juny


CODIS BEQUES:

Més informació a https://www.barcelona.cat/vacances/


Monitoratge de suport per a la inclusió

 • L’ajuntament de Barcelona ofereix la possibilitat de reforçar l’equip de monitoratge, per atendre aquells infants que per la seva discapacitat presentin especials dificultats d’inclusió, entre aquestes funcions no s’inclourà oferir una atenció de caràcter sanitari.
 • Els infants o joves majors de 6 anys hauran de reunir els següents requisits:
  • Residir i estar empadronats a la ciutat de Barcelona.
  • Aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat emès per un centre d’atenció a persones amb discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.
 • Excepcionalment, es podran valorar sol·licituds d’infants de 0 a 6 anys que aportin el dictamen acreditatiu de les necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) o per professionals de CDIAP, EIPI, EEAEN o CSMIJ.
  • Serà imprescindible adjuntar a la sol·licitud el certificat oficial de reconeixement de la discapacitat de l’infant o –en el seu defecte i per a infants d’entre 0 i 6 anys– el dictamen corresponent emès pels ens anteriorment esmentats.
 • Recorda que per a que Horta Esportiva pugui fer la sol·licitud de monitoratge de suport serà molt important tenir en compte el següent:
  • Realitza la inscripció marcant la opció, marca la inscripció com a sol·licitant de monitoratge de suport, i aporta la documentació necessària dins del termini establert, que va del 17 d’abril al 15 de maig.
  • Aporta la documentació necessària dins del termini establert, del 17 d’abril al 15 de maig.

   • Document de sol·licitud complimentat.
   • Certificat acreditatiu que pertoqui segons l’edat de l’infant.
 • La resolució de les sol·licituds és el 2 de juny de 2023.

Devolucions i cancel·lacions

 • En cas de tenir interés en cancel·lar la inscripció, s’aplicarà segons el nombre de dies, un protocol per als retorns econòmics.
  • Amb 15 o més dies d’antelació es retornarà el 100%
  • Amb menys de 15 dies, es retornarà el 75%
  • Una vegada començat el torn, només es podran fer retorns amb justificant mèdic, i en aquest cas, serà del 100% de la part no gaudida.
 • L’empresa es reserva el dret de cancel·lar les activitats en cas de no cobrir el mínim de places establert. En cas de cancel·lació:
  • s’avisarà amb 15 dies d’antel·lació,
  • es farà un retorn del 100% o es compensarà amb altres serveis existents.

Apostem per la sostenibilitat

Fem del Campus un espai més sostenible, on continuem amb l’educació dels més petits pel respecte al nostre planeta tractant de reduir els nostres residus.

Aquests són els aspectes i recomanacions a tenir en compte:

  • Tracta que l’ampolla d’aigua que porteu sigui reutilitzable.
  • L’entrepà per a l’esmorzar no l’emboliquis en paper d’alumini o film. Utilitza carmanyola o embolcalls de tela.
  • Porta un got reutilitzable per poder utilitzar-ho al menjador.

Equip

En el Campus d’Estiu del CEM Horta hi ha un equip professional de tècnics esportius, els quals tenen la tasca de fer gaudir de totes les activitats a tots els infants del campus, a més de transmetre els valors de col·laboració amb els companys i educadors, respecte pel material i l’entorn, superació de nous reptes i hàbits d’higiene personal i de salut corporal.

Aquest equip estarà sota la coordinació i responsabilitat del coordinador del campus, a qui li podreu fer arribar qualsevol necessitat personal del vostre nen/na.


Preguntes freqüents

Quin tipus de campus és?
És un campus multiesportiu, on es promouen activitats alternatives a les que es fan regularment durant l’any.

Quins esports es realitzen?
Participaran en diferents esports i jocs esportius tant en sec com a l’aigua, donant prioritat al la diversió i entreteniment dels infants per sobre la millora de la tècnica esportiva.

Quin horari té?
De 9 a 13h i de 15 a 17h. Es pot escollir entre matí o matí i tarda amb serveis addicionals.

Per on serà l’accés?
Per la porta principal del CEM (C/ Feliu i Codina, 27)

ACOLLIDES

Què puc fer si necessito deixar al meu fill/a abans o una estona més al campus?
Existirà un servei d’acollida en format setmanal que es podrà contractar un cop feu la inscripció.
També es podrà contractar de forma puntual el dia que ho desitgeu. L’horari serà de 8 a 9h i de 13 a 14h.

MENJADOR

Com serà el servei de menjador?
Per tal d’oferir un menjar de qualitat, es prepararà en la seva totalitat a la cuina del bar de la instal·lació.

Amb la intenció de promoure l’òptim creixement i desenvolupament dels infants i adolescents que dinaran al menjador, el menú estarà desenvolupat per el departament de nutrició del nostre servei de salut, de Haxelia.

Com serà aquest menú?

Seran menús elaborats per una nutricionista, de cuina propia i adaptats per a intoleràncies i/o al·lèrgies. Podràs consultar el contingut del menú en aquest espai, fent clic aquí.

I si l’infant té alguna intolerància i/o al·lèrgia?
Com sabem prèviament al demanar-ho en la inscripció, els encarregats de bar ho sabran i prepararan un menú especial per a intolerants i/o al·lèrgics. Els monitors de cada grup disposaran de la informació per tal de poder-ho controlar en el menjador. Els encarregats del bar situaran primer els menús amb intoleràncies i/o al·lèrgies per tal d’evitar contaminacions que es puguin produir en les entregues.

Quin horari té?
Serà 13 a 15h en dos torns (Segons l’edat). El pimer torn estarà destinat als més petits i per tant el segon hi seran els més grans.

GRUPS

Si sé que hi haurà altres infants coneguts inscrits al campus, puc demanar que vagi amb ells?
Sí, en la inscripció hi ha un apartat d’observacions en el qual podràs anotar la preferència, es valorarà i s’intentarà respectar dins de les possibilitats existents.

ESPAIS

En quins espais es faran les activitats?
Per tal de fer les activitats al campus, es faran servir els dos poliesportius, les sales d’activitats dirigides, el camp de futbol, les piscines, i altres espais polivalents de la instal·lació.

SORTIDES

Sortiran per a fer excursions o per fora de la instal·lació?
No, les activitats sempre seran dins de la instal·lació.

HAS FET JA LA TEVA INSCRIPCIÓ?

HORARIS

Entrada i sortides
La porta es tancarà a l’haver passat 15’ des de l’hora d’apertura d’aquesta, tant de l’entrada com de la sortida.
Només es permetrà la sortida dels infants amb la persona que estigui autoritzada, si hi ha alguna novetat puntual s’haurà de fer saber al monitor/a en l’entrada per a que ho tingui en compte.

ROBA

Quin tipus de roba caldrà per les activitats en sec?
Roba esportiva (bambes, pantalons, samarreta, gorra i crema per si surten al camp de futbol).

I per a les activitats aquàtiques?
Han de portar tovallola, banyador, casquet de bany, xancletes o mitjons de piscina.

Quantes mudes s’han de portar?
És recomanable per a nens/es de 3 a 6 anys que portin muda de recanvi.

Hi ha samarreta de campus?
Sí, per poder tenir un millor control dels infants en tots els espais i que aquests/es disposin de recanvi es farà entrega de dos samarretes per campus de la talla que s’hagi marcat a la inscripció. Us avancem les mesures en cm per a que pugueu decidir quina talla es la més idònia.


Fer visual a CANVA:

ACTIVITATS

Quantes vegades faran activitats aquàtiques setmanalment?
Cada dia faran activitats a l’aigua.

Quin tipus d’activitats es realitzen?
Pots consultar el tipus d’activitats que es realitzen a l’inici d’aquesta mateixa pàgina.

Com serà la gestió del nivell d’autonomia en el medi aquàtic?
El primer dia de cada torn es farà una prova de nivell que servirà per valorar-ho i decidir de quina manera es procedirà amb els infants en les activitats.
Si l’infant no té autonomia dins l’aigua o està en procés d’aconseguir-ho, se li adaptarà per a que pugui participar en totes les activitats, i divertir-se al mateix temps que evitem pors o situacions de rebuig en el medi aquàtic.
En els grups dels més petits, els tècnics faran l’activitat aquàtica en la piscina d’aprenentatge.

ALIMENTACIÓ

Es donarà esmorzar?
Si, donarà una porció de fruita, tot i que també podran portar l’esmorzar de casa.

Com serà el servei de menjador?
Es faran dos torns per poder coordinar-ho de la millor forma, donant prioritat sempre als més petits.
A la web i al plafó de l’entrada es podran veure també els menús setmanals.

Disposen de moments per beure?
Si, caldrà que porteu una ampolla reutilitzable d’aigua.


Tens algun dubte? Pregunta’ns:

 • Dubtes amb qualsevol gestió relacionada (inscripcions, beques, canvis, o altres) a gestionscampus@hortaesportiva.cat
 • Dubtes tècnics (activitats, grups, o altres) a campus@hortaesportiva.cat