Els voltants del CEM Horta es troben en obres per la reurbanització dels carrers de Feliu i Codina i Chapí. La data prevista per a la finalització d’aquestes és desembre 2019. La finalitat d’aquestes obres és transformar aquests dos trams de carrer en plataforma única per donar prioritat al vianant i pacificar el transit rodat en el marc del programa superilles a Horta. També es crearan zones d’estada amb parterres verda i nou arbrat i es col·locarà nou mobiliari urbà.