Som un Refugi Climàtic

Davant de situacions de clima poc favorables, com les onades de calor o bé els episodis de fort fred que es donen a l’hivern, Barcelona compta amb una Xarxa de Refugis Climàtics, que és constituïda per una sèrie d’espais, que poden ser interiors o exteriors, que proporcionen confort tèrmic a la població, mentre mantenen altres usos o funcionalitats.

El CEM Horta és un dels espais de refugi climàtic, que estan preparats per ser utilitzats tot l’any, tant per fer front a la calor com al fred.

Aquests espais estan especialment dirigits a persones vulnerables a la calor i al fred (nadons, majors de 75 anys, malalts crònics i persones amb menys recursos, etcètera), i són àrees amb una bona accessibilitat i d’accés gratuït.

Tots els espais de refugi climàtic estan senyalitzats amb un símbol visible a la instal·lació.

 

Aquí pots trobar més informació i el llistat de refugis climàtics de la ciutat.