Amb motiu de la vaga convocada divendres 18 d’octubre no podem garantir el normal funcionament dels diferents serveis i espais del centre durant tota la jornada.
Gràcies per la col·laboració