BARCELONA VOL SER LLIURE DE VIOLÈNCIES LGTBI-FÒBIQUES O RACISTES A L’ESPORT

 

El diumenge 5 de març en el nostre camp de futbol vam tenir l’honor de donar obertura a la iniciativa que ha posat en marxa l’Ajuntament de Barcelona. El Circuit per denunciar les violències LGTBI-fòbiques o racistes. En la mitja part del partit que es disputaven UA Horta – Martinenc es va donar obertura amb el lema: “En aquest espai, RESPECTADORS i RESPECTADORES! Per una graderia sense violència»

Durant les pròximes setmanes la campanya s’instal·larà en altres 50 camps de futbol i més endavant en altres espais esportius. Barcelona té com a objectiu ser lliure de violències LGTBI- fòbiques o racistes en l’esport  que ha de ser un espai inclusiu on totes les persones, independentment de la seva orientació sexual, gènere, raça o qualsevol altra característica, estiguin segures i respectades.

En aquest esdeveniment es va comptar amb la presència de, Mònica Planas, periodista guanyadora de la passada edició del Premi Dona i Esport en la categoria de Mitjà de Comunicació, l’acte de presentació ha comptat amb la presència del regidor d’Esports, David Escudé; del president de la Unió Atlètica d’Horta, Francisco Carmona; i de l’entrenadora i preparadora física, Fabiana Alcalà.

Durant la presentació, el regidor d’Esports, David Escudé, ha explicat: “Volem tenir equipaments i instal·lacions esportives més igualitàries, més inclusives i lliures de violències de qualsevol tipus (masclistes, racistes, LGTBI-fòbiques, etc). Amb aquest objectiu, avui posem en marxa una campanya a favor del respecte en els camps de futbol. Aquest només és un dels primers passos del nostre projecte que més endavant s’ampliarà a altres espais esportius i que vol conscienciar a tothom sobre la necessitat de canviar comportaments que, malauradament, encara avui són molt freqüents en l’esport”.

A més, el president de la Unió Atlètica d’Horta, Francisco Carmona, ha afegit: “Des de la Unió Atlètica d’Horta no comprenem el futbol ni cap mena d’esport que no es porti a terme des del respecte. No volem estereotips, no volem desigualtats, ni molt menys discriminacions per l’origen, gènere o sexe de les persones. Volem persones que veuen a altres persones com gaudeixen i aprenen dels valors que ens ofereix l’esport. I això, és el que hem volgut reflectir al nostre decàleg en contra de la violència i del qual confiem que hortencs, hortenques i tothom que passi per aquest camp respecti, ajudi a promoure i ens converteixi en un exemple”.

 

Circuits pels equipaments esportius

La mesura ha estat concebuda perquè tant el públic general, com els i les esportistes i els i les professionals del sector esportiu puguin obtenir informació i saber què cal fer en cas de presenciar o patir qualsevol forma de violència LGTBI-fòbica o racista en un equipament esportiu. Tot i que aquest tipus de situacions es poden manifestar de moltes maneres diferents i en diferents graus, l’objectiu de l’Ajuntament és aconseguir la tolerància zero amb qualsevol mena de “broma”, insult o agressió. És per això que es vol conscienciar i posar en valor qualsevol sospita de discriminació o violència, especialment en motius d’origen, religió, nacionalitat, orientació sexual, identitat o expressió de gènere.

En el cas de presenciar o de ser afectat o afectada per algun tipus de discriminació, la persona haurà de demanar a un o una professional de la instal·lació esportiva, el més aviat possible, que la posi en contacte amb la persona responsable o delegada d’aquest circuit per explicar-li el cas. L’equipament haurà d’iniciar una investigació interna i elaborar un informe sobre el qual la direcció de la instal·lació, l’Institut Barcelona Esports i/o el districte afectat decidiran com procedir. En funció del cas, també es podrà fer una denúncia a l’Oficina per la No Discriminació, que col·labora en aquest projecte i pot oferir quatre tipus de serveis: atenció psicosocial, acció socioeducativa, assessorament jurídic i mediació.

Com a reforç, s’ha organitzat de forma paral·lela un pla formatiu per entitats i equipaments sobre perspectiva intercultural en l’àmbit esportiu o diversitat de gènere i sexual en esport. Els 132 equipaments i instal·lacions esportives municipals i les més de 300 entitats esportives homologades poden tenir accés a les formacions.

Aquest projecte està dins el marc legal definit per la Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport on s’especifica que les institucions públiques han d’adoptar mesures que fomentin la prevenció, el control i, si s’escau, la sanció corresponent als comportaments violents en l’àmbit de l’esport.

Altres mesures

A més de les accions presentades anteriorment, aquest març també es faran públiques dues eines més per equipaments esportius. Per una banda, el ‘Protocol per a la prevenció, la detecció i l’acció contra violències sexuals envers persones adultes als equipaments esportius municipals’ que té la finalitat d’establir pautes per a la prevenció, la detecció i l’acció davant possibles situacions de violència sexual en l’àmbit esportiu que es puguin donar en el marc de les pràctiques esportives als espais esportius municipals. D’altra banda, el díptic ‘Equipaments esportius amb perspectiva de gènere‘ amb consells i recomanacions per aconseguir unes instal·lacions més igualitàries.

Totes aquestes iniciatives s’emmarquen dins la Mesura de Govern “Esport i Gènere” presentada per l’Institut Barcelona Esports el passat mes de juny en col·laboració amb la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps. Concretament, una de les línies d’acció d’aquesta Mesura està dirigida a “Equipaments esportius amb perspectiva de gènere” i preveu 11 actuacions, algunes d’elles ja s’han posat en funcionament.