A partir del 28 de gener de 2022 no serà necessari acreditar-se amb el certificat COVID per accedir a les instal·lacions

Horaris

 • Hi ha aforament?

Actualment és del 100% tant a espais interiors com a exteriors.

 • Quin és l’horari d’obertura del centre?

Pots consultar-lo clicant aquí.

Accés, aforament i limitacions 

 • Quines són les limitacions per accedir al centre?

Afortunadament les dimensions de la nostra instal·lació garanteixen d’espai suficient, com perquè amb una bona organització, tothom pugui fer ús de les instal·lacions i serveis. No obstant això, de forma aïllada pot haver-hi alguna limitació.

 • Quin és el sistema d’accés al centre?

Amb el carnet d’abonat. Recorda portar-lo sempre, en cas contrari no podem controlar l’aforament al centre o exposem al personal d’atenció al públic a fer gestions que es podrien evitar.

 • Hi ha limitacions als diferents espais?

S’ha de respectar la distància de seguretat entre persones. 

 • He de portar mascareta a la instal·lació?

És obligatori el seu ús durant tota l’estada al centre. 

 • Com sabrem quines són les normatives i indicacions de cada espai de la instal·lació?

Trobaràs tots els protocols als diferents espais de la instal·lació, als nostres canals habituals tals com web, xarxes socials, enviament de mailing i correu postal si s’escau per aquelles persones que no tinguin a l’abast accés a internet i/o tecnologia.

 • Es pot fer servir els vestidors i dutxes?

Aquest servei està operatiu, veient-se afectada la seva normativa per mesures de prevenció, com per exemple la de no utilització d’assecadors propis i de la instal·lació, entre d’altres.

 • Estàn habilitats els armariets dels vestidors?

Si, però recorda sempre mantenir la distància de seguretat entre persona. Si veus algú ocupant un espai tracta d’ocupar un altre que asseguri els 2 metres de seguretat.

 • Hi ha limitacions de temps d’ús de les instal·lacions? I franges per edat?

No, no hi ha limitacions de temps d’ús de la instal·lació. 

Neteja i espais

 • Com es portarà a terme la neteja i desinfecció del centre?

S’ha realitzat un protocol de neteja especial pel Covid-19 reforçant així els procediments habituals. A més, s’instal·laran a diferents espais punts d’higienització amb gel hidroalcohòlic, desinfectant de superfícies i paper, així com catifa de desinfecció de peus en l’entrada.